Excel VBA-makrokurser

Endags digitaliseringworkshop: Upptäck möjligheterna med VBA-makron för Excel

För beslutsfattare/du som önskar en kort introduktion. Utforska möjligheterna med Microsoft VBA och makron för att automatisera processer, utöka Excel med nya funktioner och förenkla för användare. Diskutera hur VBA kan användas i digitalisering för att förändra affärsmodeller för att skapa mervärden, öka intäkter och minska kostnader. Inte en kurs i programmering.

Teori och demonstrationer varvas med diskussioner kring hur VBA kan användas internet i organisationen. Vi spelar även in ditt första makro och ger en översikt i grunderna i VBA.
Läs mer om att vår workshop för att utforska möjligheterna med VBA och Excel.

Excel VBA Kurs 1: Makroprogrammering i Excel med Visual Basic for Applications (VBA) - Introduktion

Lär dig att utveckla Excelprogram och Excelapplikationer med avancerade programfunktioner. Automatisera arbetet med programmerade makron för rapportskapande, textbehandling, datasammanställning, finansiella funktioner, statistik och avancerade beräkningar i Excel. Använd formulär för enkel inmatning av data.

Läs mer om VBA-kurs i makroprogrammering för Excel.

Excel VBA Kurs 2: Avancerad Visual Basic for Application (VBA)-programmering för Excel - fortsättningskurs

Fortsätt utveckla Excel-program och Excel-applikationer med avancerade programmeringsfunktioner. Integrera Excel med annan Officemjukvara som Word, PowerPoint, Outlook och Access.

Läs mer om avancerad VBA-kurs för makroprogrammering i Excel.