Excel VBA makro-kurser

Excel VBA Kurs 1: Makroprogrammering i Excel med Visual Basic (VBA) - Introduktion

Lär dig att utveckla Excelprogram och Excelapplikationer med avancerade programfunktioner. Automatisera arbetet med programmerade makron för textbehandling, datasammanställning, finansiella funktioner, statistik och avancerade beräkningar i Excel. Använd formulär för enkel inmatning av data.

Läs mer om VBA-kurs i makroprogrammering för Excel.

Excel VBA Kurs 2: Avancerad Visual Basic (VBA) för Excel - fortsättningskurs

Fortsätt utveckla Excel-program och Excel-applikationer med avancerade programmeringsfunktioner.

Läs mer om avancerad VBA-kurs för makroprogrammering i Excel.