Hela listan: Varför gå en kurs i Excel?

Vad är de vanligaste skälen att ta en Excelkurs?

Microsoft Office Excel är världens mest spridda och använda program för kalkylark och beräkningar. Enligt undersökningar är vidareutbildning den populäraste företagsförmånen bland anställda. Excelutbildningar lär dig göra beräkningar, modeller, hantera formler, utföra analyser, automatisera arbetet med hjälp av makron, ta fram diagram för dina data och sammanställa tabeller.

Kortkommandon, funktioner och formler sparar tid och ökar effektiviteten

 • Användning av kortkommandon och nya trick kan spara tid varje dag, för varje medarbetare
 • Bättre förståelse för de vanligaste funktionerna gör att du kan skriva bättre formler att använda i modeller och beräkningar
 • Undvik risken för kostsamma felberäkningar eller att inte nyttja den bäst lämpade funktionen eller verktyget
 • Nya sätt att analysera data kan ge bättre förståelse för verksamheten
 • Pivottabeller gör att du kan analysera stora mängder data snabbt, utan att använda formler, vilket kan spara timmar av arbete

Tydliga sammanställningar och diagram för rapporter, presentationer och utskrifter

 • Enkla trick i Excel kan snabbt ge överskådliga diagram och grafer
 • Skriv ut rätt data så att det får plats på pappret
 • Genom att använda bilder och tydlig färgläggning kan man öka läsbarheten och göra budskap tydligare
 • Gå från rådata till modell till presentation med bra diagram på bara några minuter
 • Exceldiagram kan snabbt läggas in i marknadsrapporter och säljpresentationer
 • Uppdatera diagrammen snabbt och enkelt då ny data läggs till
 • Förstå hur olika diagramtyper kan användas för att betona det väsentliga i en datamängd

Minska arbetet i Excel genom att använda förinspelade eller programmerade makron

 • Så kallade makron kan användas för att automatisera upprepade arbetsuppgifter i Excel
 • Kan minska mängden repetetiva arbetsuppgifter, vilket minskar tristess och spar tid
 • Makron kan även användas för att lägga till nya funktioner i Excel

Förstå formler och modeller som kolleger gjort eller Excel-lösningar du hittat på nätet

 • Förstå komplicerade Excelmodeller framtagna av nuvarande eller tidigare medarbetare
 • Samma kunskapsnivå bland medarbetarna gör det enklare att diskutera problem och lösningar med kolleger
 • Minska antalet fel i Excel-modeller, -formler och -program
 • Undvik fel och rätta till beräkningsfel