Varför använda Excel?

Microsoft Office Excel är det mest välanvända kalkylprogrammet i världen och används av i stort sett alla större företag och organisationer, småföretag, föreningar och privatpersoner.

Vad är ett kalkylblad?

Ett kalkylblad var tidigare ett pappersark med förtryckta tabeller med rutor, även kallade celler, för tal som användes i bokföring och redovisning. Man refererade till varje cell med dess position i arket, vilken rad och vilken kolumn. Det här sättet att arbeta med kalkyler överfördes sedan till datorer.

Var gör ett kalkylprogram?

Kalkylprogram, som Excel, används för att utföra kalkyler på värden i celler med hjälp av matematiska formler. Man kan skapa modeller där cellvärdena kan ändras, medan formlerna förblir desamma. Det gör det enkelt att studera effekterna av att ändra något av värdena i beräkningsmodellen.

De har även så kallade funktioner, som exempelvis kan utföra en speciell beräkning på ett helt cellområde, eller utföra förändringar av textinnehåll i celler, baserade på vissa kriterier.

I Excel har man även lagt till sökning efter text, sortering av tabeller, filtrering av data, diagramskapande, dataimport från andra program och databaser. Det finns också mer dekorativa inslag som olika typsnitt, färgläggning av celler, illustrationshjälpmedel.

Var används Excel?

Kalkylblad har visat sig användbara inom många skilda områden, från ekonomisk redovisning till finans, försäljning, marknadsföring, till ingenjörsmässiga beräknings för komplexa problem och hantering av testdata. Allt från att ersätta en enklare miniräknare till invecklade beräkningar i många steg, att göra listor, planera, sortera och organisera.

I Excel går det även att automatisera arbetet helt med hjälp av så kallade makron. Då kan användaren spela in steg i Excel för att sedan låta Excel automatiskt spela upp samma steg igen. Dessa makron används typiskt sett till att skapa vecko- och månadsrapporter snabbt och för att samla ihop data från många källor till en plats. Ofta utvecklas dessa makron för hand i ett programmeringsspråk som kallas VBA (Visual Basic for Applications).