Priser och villkor

Prisexempel Excelkurser Direkt

Alla prisexempel anges i svenska kronor, exklusive moms.
Nedanstående prisexempel gäller för kursgrupper om minst fem deltagare.
Excelkurs Direkt har ej egna kurslokaler. Kurserna hålls på kundens kontor eller annan plats efter överenskommelse.

Excel Kurs 1: Grundkurs, två dagars datautbildning
4950 kronor / deltagare. Läs mer om kursinnehåll Grundkurs.

Excel Kurs 2: Mellannivå, Excel, två dagars datautbildning
5495 kronor / deltagare. Läs mer om kursinnehåll Fortsättningskurs.

Excel Kurs 3: Avancerad fortsättningskurs i Excel, två dagars datautbildning
5995 kronor / deltagare. Läs mer om kursinnehåll Avancerad Excelkurs.

Skräddarsydd Excelkurs: Välj från alla nivåer, en till tre dagars utbildning
Begär offert.

Excel VBA: Upptäck möjligheterna med makron och VBA - översikt och workshop, en dag
Begär offert.

Excel VBA Kurs 1: Visual Basic (VBA) för Excel - Introduktion, två dagars utbildning
9900 kronor / deltagare. Läs mer om kursinnehåll Grundkurs i VBA-makron för Excel.

Excel VBA Kurs 2: Avancerad VBA-utveckling för Excel, två dagars utbildning
10900 kronor / deltagare. Läs mer om Avancerad kurs i VBA för Excel.

Excelkurser på engelska / Excel courses in English
Begär offert. Request for quotation.

Konsultuppdrag och lösningar baserade på Excel samt övrig Excel-utveckling eller programutveckling i VBA
Efter överenskommelse, begär offert.

Vi kan erbjuda rabatt vid större grupper och vid förskottsbetalning i god tid.

Läs mer om vanliga skäl till att våra kunder deltar i Excelkurser.
 

Villkor om ej annat avtalas

 • Moms tillkommer på alla priser.
 • Priserna gäller vid kurser i era lokaler eller annan av oss godkänd plats.
 • Pristillägg för restid kan tillkomma, vilket avtalas i samband med kursbokning.
 • Kursavgiften faktureras före kursstart i samband med beställning.
 • Fakturor har en betalningstid på 10 dagar, dock senast tre dagar före kurstillfället.
 • Vid avbokning två veckor innan kurstillfället debiteras 100 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning två till fyra veckor innan kurstillfället debiteras 50 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning fyra veckor eller tidigare innan kurstillfället återbetalas hela kursavgiften.
 • Ombokning ses som avbokning följt av förnyat köp.
 • Kursplats kan alltid överlåtas till kollega.
 • All av- och ombokning skall ske skriftligt.
 • Excelkurs Direkt har rätt att ställa in planerade kurser varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.
 • Vi förbehåller oss rätten att avsluta en pågående kurs, med återbetalning av återstående kurstid eller -tillfällen. Ersättningar därutöver betalas ej.
 • Betalda kurstillfällen måste utnyttjas inom sex månader. Därefter anses de förverkade, och ingen återbetalning sker.
 • Dessa villkor gällor om inget annat överenskommits skriftligen.

Vi reserverar oss för ändringar i kursprogram och eventuella fel.