Priser och villkor

Prislista / Prisexempel

Alla prisexempel anges i svenska kronor, exklusive moms. Nedanstående är ett prisexempel för en typisk kursgruppstorlek. Vi ger även individuella kurser och för mindre grupper, begär offert. Vi kan erbjuda rabatt vid större grupper, återkommande kunder och vid förskottsbetalning i god tid. Excelkurs Direkt har ej egna kurslokaler. Kurserna hålls på kundens kontor eller annan plats efter överenskommelse.

Få en prisoffert för kurs på ERt kontor / online direkt ▶

Excelkurser eller Google Kalkylark

Vår kurser är normalt kundanpassade och ges på plats på ert kontor under två arbetsdagar, kl. 09:00-15:30. Alla kurser ges även online med lärare på distans.

Excelkurs 1 Grundnivå Två dagar 4950 kronor / deltagare
Excelkurs 2 Mellannivå Två dagar 5495 kronor / deltagare
Excelkurs 3 Avancerad nivå Två dagar 5995 kronor / deltagare
Anpassad Excelkurs Välj från alla nivåer 1, 2 eller 3 dagar Begär offert

Skicka en fråga om eller offertförfrågan för en kurs på plats hos er.

Läs mer om vanliga skäl till att våra kunder deltar i Excelkurser.

Kurser i Excel VBA-makroprogrammering eller Office Scripts eller Google Apps Scripts

Excel VBA-makrokurser och programmeringskurser hålls typiskt på plats på ert kontor under två dagar, kl. 09:00-16:00. Alla kurser ges även online med lärare på distans.

Utforska möjligheterna med Excel makron Workshop och genomgång av grunderna En dag Begär offert
Excel VBA-kurs 1 Grundkurs i VBA-makroprogrammering Två dagar 9900 kronor / deltagare
Excel VBA-kurs 2 Avancerad/skräddarsydd VBA-programmering Två dagar 10900 kronor / deltagare

Skicka en fråga om eller offertförfrågan för en kurs på plats hos er eller online.

Excelkurser på engelska / Excel courses held in English

Begär offert. Request for quotation.

Konsultuppdrag och programutveckling för Excel och/eller VBA

Efter överenskommelse. Begär offert.

Villkor

 • Moms tillkommer på alla priser.
 • Priserna gäller vid kurser i era lokaler eller annan av oss godkänd plats.
 • Pristillägg för restid kan tillkomma, vilket avtalas i samband med kursbokning.
 • Kursavgiften faktureras före kursstart i samband med beställning.
 • Fakturor har en betalningstid på 10 dagar, dock senast tre dagar före kurstillfället. Faktura skickas vid bekräftad bokning.
 • Sen betalning: Vi tar ut lagstadgad avgift för betalningspåminnelse, förseningsavgift, dröjsmålsränta (riksbankens ränta + 8 %), lagstadgade kostnader för inkassokrav och avbetalningsplan.
 • Alla kursdokument, exempel, filer, och övrigt kursmaterial, såväl som inspelningar av kursen gjorda av kunden tillhör Excelkurs Direkt och dess partners och är upphovsrättsskyddade. Kursmaterialet får inte användas i kundens interna eller externa kurser eller av någon tredje part.
 • Kunden ska lämna nödvändig information för fakturering såsom faktureringsadress, ordernummer och organisationsnummer (eller EU-momsnummer vid omvänd betalningsskyldighet, "reverse charge").
 • Fakturering för ytterligare deltagare som bokats in efter fakturering sker efter bokning eller allra senast efter deltagande på kursen.
 • Vid avbokning två veckor innan kurstillfället debiteras 100 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning två till fyra veckor innan kurstillfället debiteras 50 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning fyra veckor eller tidigare innan kurstillfället återbetalas hela kursavgiften.
 • Ombokning ses som avbokning följt av förnyat köp.
 • Kursplats kan alltid överlåtas till kollega.
 • All av- och ombokning skall ske skriftligt.
 • Excelkurs Direkt har rätt att ställa in planerade kurser varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.
 • Vi förbehåller oss rätten att avsluta en pågående kurs, med återbetalning av återstående kurstid eller -tillfällen. Ersättningar därutöver betalas ej.
 • Betalda kurstillfällen måste utnyttjas inom sex månader. Därefter anses de förverkade, och ingen återbetalning sker.
 • Kreditkortsbetalning är endast möjligt för momsregistrerade företag. En avgift utgår då på totalsumman.
 • Kurser utanför EU: Kunden tar på sig att skaffa alla nödvändiga lokala arbetstillstånd och andra tillstånd som krävs för den valde kursledaren, samt att täcka alla avgifter, böter och andra kostnader för kursledare (EU-medborgare) och Excelkurs Direkt och dess partners som uppstår under hela kursen.
 • GDPR: Kunden medger att all korrespondens, filer, anteckningar, e-post och video- och telefonsamtal får sparas i upp till fem år, om inget annat överenskommits skriftligen.
 • Genom att bekräfta en beställning ingår kunden avtal enligt alla ovanstående villkor. Dessa villkor kan inte ändras genom villkor som ensidigt skickas ut från kunden (exempelvis i en köporder, eller liknande dokument) utan föregående skriftlig överenskommelse.
 • Dessa villkor gäller om inget annat överenskommits skriftligen.