Workshop: Utforska möjligheterna med VBA-makron för Excel

Undersök möjligheterna som finns med att använda VBA-applikationer för att automatisera processer, utöka funktioner i Excel och förenkla för användarna av dina Excelmodeller för digitalisering av verksamheten.

Teori och demonstrationer varvas med workshopdiskussioner kring vinsterna av att använda VBA i din organisation.

 • Vad är makron och VBA-program
 • Hur och när används VBA-makron vanligtvis
 • Fördelar och nackdelar med att använda VBA
 • IT-säkerhet och VBA-makron
 • Demonstrationer och exempel från vardagen
 • Använda filer som innehåller VBA-makron
 • Utforska VBA:s styrkor (Officeintegration, rapportgenerering, textmanipulation, osv.
 • Spela in ditt första makro
 • Ladda ner makron från nätet och anpassa dem till dina behov
 • Workshopdiskussion
 • Hur och när kan VBA användas i ditt arbete?
 • Hur kan befintliga processer automatiseras eller förbättras genom att använda VBA-makron?
 • Andra alternativ att automatisera kalkylark (t.ex. Google Apps Script, Applescript, Apache Openoffice Basic, JavaScript)