Grundkurs och introduktion i Excel VBA-makroprogrammering

VBA-kurs för makroprogrammering i Excel - Kursinnehåll

Vid vår VBA-kurs för makroprogrammering i Excel lär du dig att skriva avancerade makron för att automatisera arbetet i Excel och att utöka Excel genom att programmera egna funktioner och tillägg. VBA står för Visual Basic for Applications och är det programmeringsspråk som används för att styra programmen som ingår i Microsoft Office. Vi besvarar även frågan "vad är VBA?".

Exempel på kursinnehåll och VBA-koncept:

 • Göra Excel redo för programmering och redigering av programkod
 • Lära känna miljön för utveckling av VBA-program
 • Skapa subprocedurer och funktioner samt nya arbetsbladsfunktioner
 • Överblicka och använda tillgängliga programmeringsobjekt i Excel (Range, Cells, Worksheets, Workbooks, ...)
 • Skillnaden mellan objekt, metoder och egenskaper (properties, With...)
 • Arbeta med formulär, knappar och text (grafikkontroller, UserForm, händelser)
 • Hur man kör program vid förinställda tidpunkter
 • Deklarera och använd variabler på rätt sätt (Dim, As, Long, Boolean, String, Variant, ...)
 • Hantera programflöde (If... Else, Select Case, For... Next)
 • Läsa in data från andra filer och andra Office-program
 • Hitta buggar och stega genom koden (brytpunkter, debugging)
 • Fånga och hantera körningsfel i koden (OnError, GoTo)
 • Paketera tillägg för användning av kunder och kolleger
 • Praktikfall

Du kan även få hjälp med specifika frågeställningar, ämnesområden eller VBA-relaterade programproblem.