Avancerad kurs i VBA-programmering för Excel

Avancerad VBA-programmering - Kursinnehåll

Vår intensiva, avancerade VBA-kurs (fortsättningskurs) för programmering i Excel lär dig fler sätt att skriva avancerade applikationer och makron som automatiserar arbetet i Excel och utökar Excel genom att programmera egna funktioner och tillägg samt koppla ihop med andra Office-program. Den här kursen är avsedd för deltagare som redan är bekanta med grunderna i VBA.

Exempel på kursinnehåll och VBA-koncept:

  • Integrera och koppla ihop Excel med de andra Office-programmen (Powerpoint, Word, Access, Outlook, Visio, Project), tillägg och annan mjukvara (Solver, Autodesk, SAP, ThinkCell)
  • Importera och konsolidera data från andra källor (Excelfiler, Office, internet, databaser webbsidor)
  • Hämta data med hjälp av ADO och SQL
  • Hämta och tolka data från webben (med JSON, XML, osv.)
  • Mer om objektmodellen (Range, Current Region, Collection, Chart, List)
  • Automatisera diagramproduktion
  • Skapa Powerpoint-presentationer automatiskt med data från Excel
  • Använda arrayer för snabb datahantering
  • Objektorienterad programmering (skapa klasser, hantera fel)
  • Mer objektprogrammering (förstöra objekt, standardegenskaper, samlingar)
  • Programmeringsteknik (rekursion, frivilliga argument)
  • Avancerade språkkonstruktioner (by reference, by value, enumeration, typer, konverteringar)
  • Programmera Power Pivot och Power Query
  • Paketera programkod i add-ins för distribution till kunder och kolleger
  • Lägga till menyer och knappar
  • Automatisera pivottabeller och diagram
  • Rekommenderade arbetssätt vid VBA-programmering
  • Hantering av olika operativsystems- och Excel-versioner, Windows API-anrop
  • Spara till molntjänster (Dropbox, Drive, OneDrive) och som PDF
  • Sandboxing för filer i Apple Mac Excel 2013/2016+ och AppleScript-anrop

Vi hjälper er att hitta svaren till specifika frågor, utforska problem och möjligheter.