Introduktionskurs: Programmera Exceltillägg med Javascript

Lär dig programmera Exceltillägg (add-ins) med Javascript – Kursinnehåll

Microsoft Excel och Office kan automatiseras med Javascript (som ett alternativ till VBA-makron). Med våra kurser i att skriva tillägg till Excel i Javascript får du också en insikt i skillnaderna mot traditionella VBA-makron.

Snabbgenomgång av Javascript för Excel

 • Javascript overview
 • Utvecklingsmiljön
 • Deklarera och använda variabler
 • Hantera och kontrollera programflödet - iterationer, villkor
 • Skapa funktioner
 • Förstå objekt
 • Fånga och hantera körfel
 • Hitta buggar och stega genom programkoden
 • Händelsehantering

Excel Javascript tillägg / add-in - introduktion och översikt

 • Excelstrukturen och innehållstillägg (content add-ins)
 • Excelapplikationen
 • Formler
 • Tabeller
 • Namngivna objekt
 • Diagram
 • Innehållstillägg (content add-ins)

Innehållstillägg (content add-in) - gränssnittsdesign

 • Förstå innehållstillägg
 • Översikt Office användargränssnitt (UI Fabric)
 • Sätta upp ramverk
 • Använda navigationsmenyn
 • Hantera paneler
 • Lägga till utropsbubblor (callouts)

Excels objektmodell och asynkron programmering i Office

 • Översikt: Proxy-objektet
 • Använda löften i Javascript (promises)
 • Översikt: Excels objektmodell
 • Ladda in egenskaper (properties)
 • Använda områden med flervärdesegenskaper