Excelmakro- och skriptkurser

Introduktionskurs: Makroprogrammering i Excel VBA (Visual Basic for Applications)

Lär dig grunderna för att utveckla Excelprogram och Excelapplikationer. Automatisera arbetet och förenkla inmatning av formulärdata med programmerade makron. För rapportskapande, textbehandling, datasammanställning, egna funktioner och modeller samt avancerade beräkningar i Excel. Till redovisning, bokföring, finansiell modellering eller analys, statistik eller ingenjörsberäkningar.

Läs mer om grundkurs i VBA-makroprogrammering för Excel.

Fortsättningskurs: Avancerad VBA-programmering för Excel

Lär mer om VBA och avancerade programmeringsfunktioner för utveckling av Excel-program och Excel-applikationer. Integrera Excel med webbtjänster och appar. Interagera med andra Office-program: Word, PowerPoint, Outlook och Access. Importera data från webben och datafiler.

Läs mer om avancerad VBA-kurs för makroprogrammering i Excel.

Automatiseringsworkshop: Upptäck möjligheterna med VBA-makron för Excel

Utforska möjligheterna med att automatgenerera rapporter och diagram. Lär hur Excel kan utökas med nya verksamhetsanpassade funktioner och förenkla för användare. Teori och demonstrationer varvas med diskussioner kring hur Excelautomatisering skulle kunna användas för att förändra av processer och affärsmodeller för att skapa mervärden, öka intäkter och minska kostnader.

Läs mer om att vår workshop för att utforska möjligheterna med VBA och Excel.

Introduktionskurs i programmering av Exceltillägg med Javascript

Utöka funktioner och automatisera arbetet i Excel med Javascript, som ett alternativ till VBA-makron. Lär dig att automatisera rapporter och beräkningar lokalt samt online i molnet genom att programmera tillägg i Excel i Javascript.

Läs mer om grundläggande kurs i programmering av Excel-tillägg med Javascript.