Kostnadsfria alternativ till Excel

Gratis Excel - Google Docs, Libreoffice Calc, Staroffice Calc, Open Office Calc och Gnumeric

Med kostnadsfria program, öppen mjukvara och gratistjänster kan man åstadkomma liknande resultat som med Excel. Vi ger därför även kurser i Excelalternativ som Google Docs Spreadsheet, Libreoffice, Staroffice Calc, Open Office Calc och Gnumeric.

I kurserna belyser vi även viktiga skillnader mellan Excel och de andra programvarorna.