Alternativ till Excel (lista)

Kostnadsfri och gratis Excel

Med kostnadsfria program, öppen mjukvara och gratistjänster kan man åstadkomma liknande resultat som med Excel. Vi ger därför kurser i alternativ till Excel. I kurserna belyser vi viktiga skillnader mellan Excel och de andra programvarorna.

Excel Online

Excel Online är en begränsad, kostnadsfri, molnbaserad Excel. Registrering krävs. 

Google Kalkylark

Google Kalkylark (Sheets) är en onlinetjänst som täcker de flesta av Excels funktioner och verktyg, men inte alla. Det har även ett antal funktioner som Excel inte har. Kan automatiseras med Google Apps Script.

Libreoffice Calc

Libreoffice Calc är ett kalkylprogram som liknar Microsoft Excel och kan köras på alla plattformar som stöder Java. Kan automatiseras med Libreoffice Basic.

Staroffice Calc

Staroffice Calc är ett kalkylprogram som liknar Microsoft Excel och kan köras på alla plattformar som stöder Java.

Apache Open Office Calc

Apache Open Office Calc är ett kalkylprogram som liknar Microsoft Excel och kan köras på alla plattformar som stöder Java. Kan automatiseras med Apache Open Office Basic.

Gnumeric

Gnumeric är ett Excelalternativ för Linux. Automatisering stöds ej.

Numbers

Numbers är ett kalkylprogram för Apple Mac. Går att automatisera med hjälp av Applescript.