Avancerad Excelkurs

Avancerad fortsättningskurs i Excel - Kursinnehåll

Vid vår fortsättningskurs i avancerad Excel utökar du dina kunskaper om alla de verktyg som Excel innehåller.

Vi övar bland annat nedanstående avancerade funktioner (med svenska eller engelska funktionsnamn):

 • Hämta data från externa källor (fil, webben och databaser, via frågor i Hämta och transformera/Power Query)
 • Sammanställ rapportdiagram och koppla till Powerpoint, Word och PDF
 • Strukturera kalkylark och hantera växande tabeller
 • Hitta rätt funktion och förstå Excels inbyggda hjälpfunktioner
 • Analysera data med hjälp av avancerade funktioner och formler (VTSÖK / VLOOKUP / XSÖK / XLOOKUP, PASSA / MATCH / XPASSA / XMATCH, INDEX, FÖRSKJUTNING / OFFSET, SUMMA.OM / SUMIF, m.fl.)
 • Summera och analysera stora mängder data med pivottabeller samt illustrera med pivotdiagram
 • Analysera data från flera relaterade tabeller samtidigt med Powerpivot
 • Lås celler och skapa egna formulär för korrekt inmatning
 • Hitta fel och granska formler
 • Samarbeta med hjälp av delade arbetsböcker och molner
 • Automatisera arbetsuppgifter genom att spela in och spela upp Excelmakron
 • Lös optimeringsproblem med Problemlösaren/Solver
 • Dynamiska arrayer (UNIK / UNIQUE, SORTERA / SORT, FILTRERA / FILTER, SLUMP.ARRAY / RANDARRAY, SEKVENS / SEQUENCE,  SORTERA.EFTER / SORTBY, operatorn #, implicit skärning, #SPILL!-felet)

Du kan även få hjälp med specifika frågeställningar, ämnesområden eller problem.

Du får stöd, repetition, bra förklaringar och hjälp att komma vidare eller repetera ett område i Excel du missat.