Avancerad Excelkurs

Kursinnehåll Avancerad Fortsättningskurs

Vid vår fortsättningskurs i avancerad Excel utökar du dina kunskaper om alla de verktyg som Excel innehåller.

Vi övar bland annat nedanstående avancerade funktioner (med svenska eller engelska funktionsnamn):

 • Hämta data från externa källor (fil, webben och databaser, via frågor i Hämta och transformera/Power Query)
 • Sammanställ rapportdiagram och koppla till Powerpoint och Word
 • Strukturera kalkylark och hantera växande tabeller
 • Hitta rätt funktion och förstå Excels inbyggda hjälpfunktioner
 • Analysera data med hjälp av avancerade funktioner och formler (VTSÖK, PASSA, INDEX, FÖRSKJUTNING, SUMMA.OM / VLOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET, SUMIF, SUMIFS, m.fl.)
 • Summera stora mängder data med pivottabeller och illustrera med pivotdiagram
 • Analysera data från flera relaterade tabeller samtidigt med Powerpivot
 • Lås celler och skapa egna formulär för korrekt inmatning
 • Hitta fel och granska formler
 • Samarbeta med hjälp av delade arbetsböcker
 • Automatisera arbetsuppgifter med Excelmakron
 • Lös optimeringsproblem med Problemlösaren/Solver

Du kan även få hjälp med specifika frågeställningar, ämnesområden eller problem.

Du får stöd, repetition, bra förklaringar och hjälp att komma vidare eller repetera ett område i Excel du missat.