Excelkurser

Excelkurser spar tid och förenklar arbetsdagen med formler och makron

Microsoft Office Excel är världens mest spridda programvara för budgetering, redovisning och kalkylering. En kurs i Excel hjälper dig att utnyttja fler funktioner och därmed bli effektivare, spara tid och undvika onödigt arbete. Genom en Excelkurs lär du dig uträkningar, formler, dataanalys, rapporter, diagram, grafer och tabeller samt automatisering av arbete med hjälp av makron och mer avancerad programmering

Excelkurs Direkt ger företagsanpassade och personledda Excel-kurser och utbildning på svenska och engelska i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige.

Excelkurs Direkt erbjuder för närvarande datautbildningar och kurser på grund-, fortsättnings- och avancerad nivå i Excel. Kurserna erbjuds för Microsoft Office-produkterna Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2011, Excel 2013 samt Excel 2016. Vi ger även kurser i applikationsprogrammering för Excel med Visual Basic for Applications (VBA).

Excel Kurs 1: Grundkurs med vanliga funktioner i Excel

Under våra grundläggande datautbildningar i Excel får du en introduktion till de viktigaste momenten i Excelanvändning. Vi tar upp arbetsböcker och kalkylblad, celler, cellreferenser, referenser mellan kalkylblad, sortering, filtrering och sökning. Du lär dig använda Excelformler och Excelfunktioner. Från tabeller görs Exceldiagram och utskrifter. Vi går igenom formatering och villkorsstyrning.

Läs mer om innehållet i Excel grundkurs.

Excel Kurs 2: Mellannivå, arbeta med Excel - fortsättningskurs

Med en kurs på mellannivå i Excel får du lära dig de mest använda funktionerna i Excel. Lär dig hur du hittar rätt funktioner och kombinerar ihop dem till formler. Skapa beräkningsmodeller och Excel-snurror som du sedan illustrerar med diagram och bilder. Använd sedan dessa som underlag för dina presentationer i exempelvis Powerpoint.

Läs mer om innehållet i Excel mellannivå.

Excel Kurs 3: Avancerad undervisning i Excel - fortsättningskurs

I vår avancerade fortsättningskurs går vi igenom fler användbara verktyg i Excel. Du lär dig att hantera data från externa källor, att sammanställa och analysera data med hjälp av pivottabeller och pivotdiagram, att lösa problem med problemlösaren, att skapa olika typer av formulär och skydda dem, att samarbeta med hjälp av delade arbetsböcker. Du lär dig också automatisera och förenkla ditt arbete med hjälp av Excelmakron och andra Excelobjekt.

Läs mer om avancerad fortsättningskurs i Excel.