Excelkurser

Excel – Kurs 1: Grundkurs med vanliga funktioner i Excel

Under våra grundläggande datautbildningar i Excel får du en introduktion till de viktigaste momenten i Excelanvändning. Vi tar upp arbetsböcker och kalkylblad, celler, cellreferenser, referenser mellan kalkylblad, sortering, filtrering och sökning. Du lär dig använda Excelformler och Excelfunktioner. Från tabeller görs Exceldiagram och utskrifter. Vi går igenom formatering och villkorsstyrning.

Läs mer om innehållet i Excel grundkurs.

Excel – Kurs 2: Mellannivå, arbeta med Excel - påbyggnadskurs

Med en kurs på mellannivå i Excel får du lära dig de mest använda funktionerna i Excel. Lär dig hur du hittar rätt funktioner och kombinerar ihop dem till formler. Skapa beräkningsmodeller och Excel-snurror som du sedan illustrerar med diagram och bilder. Använd sedan dessa som underlag för dina presentationer i exempelvis Powerpoint.

Läs mer om innehållet i Excel mellannivå.

Excel – Kurs 3: Avancerad undervisning i Excel - fortsättningskurs

I vår avancerade fortsättningskurs går vi igenom fler användbara verktyg i Excel. Du lär dig att hantera data från externa källor, att sammanställa och analysera data med hjälp av pivottabeller och pivotdiagram, att lösa problem med problemlösaren, att skapa olika typer av formulär och skydda dem, att samarbeta med hjälp av delade arbetsböcker. Du lär dig också automatisera och förenkla ditt arbete med hjälp av VBA-makron och andra Excelobjekt.

Läs mer om avancerad fortsättningskurs i Excel.