Automatisk import av data från SCB Statistikdatabasen API till Excel via VBA-makron och PC-Axis PX-Web

Export och import av rådata och nyckeltal från SCB:s Statistikdatabasen för inhämtning av information kan automatiseras i Excel med hjälp av VBA. Excel kan programmeras så att användaren i en lista kan specificera vilka tabeller och vilken data som skall hämtas till Excel som skall hämtas automatiskt med ett knapptryck eller vid givna tidpunkter. Det gör att uppdaterad statistisk information finns tillgänglig i Excel för egna kalkyler eller analyser.

Excelintegration med SCB:s API för Statistikdatabasen via VBA-makron

SCB tillhandahåller ett programmeringsgränssnitt (API) för programmerad åtkomst till statistiska data, tabeller, databaslistor och olika nivåer av databaser. Vi har skapat VBA-kod som inifrån Excel eller annat Office-program kan importera data från Statistikdatabasens dataåtkomstgränssnitt. Utvalda data från SCB kan på så sätt automatiskt läsas in i Excel-blad, utan något manuellt arbete, antingen genom ett enkelt knapptryck eller upprepade gånger efter behov.

Vi kan automatisera import av data från Statikdatabasen från Statistiska Centralbyrån (SCB), så att du får tillgång till valfria tabeller eller delar av tabeller från Statistikdatabasen. Det går även att läsa ut metadata för tabellerna, ställa uttagsfrågor mot datamängderna samt ta hand om tabellsvar. Vårt program är ett enkelt sätt att integrera Excel med SCB via VBA-makron. Vi kan även utföra anpassning, uppdatering och underhåll.

Tekniskt sett läser vårt program data från SCB via PC-Axis API (även kallat PX-WEB API) via JSON över webben (HTTP). Lösningen har erbjudits och utvecklats kontinuerligt sedan 2014.

Vad är SCB Statistikdatabasen?

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik och öppna data från Statistiska Centralbyrån (SCB, Statistics Sweden, www.scb.se) och femton andra myndigheter. Data finns i allmänhet att tillgå för långa tidsserier. Man kan välja att ta ut statistisk data för en viss region (kommun, landsting eller riket), en viss åldersgrupp eller ett visst årtal. Data kan dels laddas ner manuellt, som Excel-filer, men även via ett programmeringsgränssnitt. Åtkomsten till programmeringsgränssnittet kan automatiseras via programkod, för att underlätta upprepad import och analys.