Konsulttjänster för Excel och VBA-makron

Excelkurs Direkt erbjuder konsulttjänster i Excel och utvecklar program och applikationer i VBA för Excel.

Professionella diagram och illustrationer baserade på Excel

Har du tröttnat på att inte få till dina diagram så som du vill ha dem - i rapporter eller för presentationer? Låt oss skapa visuellt tilltalande diagram och grafer av dina data.

Online support i Excel - underhåll av befintliga Excelmodeller

Vi kan hjälpa dig med dina Excel-problem och frågor samt med underhåll av befintliga Excelmodeller och VBA-program. Online, via chatt, e-post, videokonferens eller på något annat sätt du föredrar.

VBA-utvecklare för programmerade makron och applikationsutveckling i Excel

Behöver du en ny funktion i Excel? Skulle du vilja spara tid genom att låta ett program utföra repetitiva och tidsödslande arbetsuppgifter, i stället för att göra dem manuellt? Låt våra programutvecklare skriva professionella VBA-makron åt dig.

Bransch- eller verksamhetsspecifik automatisering av Excel

Vi har utvecklat ett antal programlösningar för automatisk uppdatering och hantering av information i Excel inom olika verksamhetsområden. Exempelvis för import, export och automatisk uppdatering av kommun- och landstingsdata från Kolada till Excel samt import, export och automatisk uppdatering av data från Statistiska Centralbyrån (SCB) till Excel via PX-Web/PC-Axis. Vi kan hjälpa dig att integrera automatisk tillgång till och bearbetning av data i Excel.