Support och konsult

Excelkurs Direkt erbjuder Excelkonsulter för Exceltjänster, Excelsupport och Excelhjälp samt utvecklar program, tillägg, tjänster och applikationer för Excel. 

Excelsupport och Excelkonsult

Hjälp med dina frågor kring verksamhetsproblem, formler, funktioner, beräkningsmodeller, pivottabeller eller diagram. På webben, via onlinevideo, på telefon, via chatt, e-post eller på plats på ert kontor.

Är dina Excelfiler stora, ostrukturerade, tröga och långsamma? Låt oss modellera om arbetsbladen till nya, smidigare, snabbare och mindre arbetsböcker.

Trött på att inte få dina diagram att se ut som du vill? Låt oss göra tilltalande Exceldiagram med professionellt utseende och visualisering av dina data.

Läs mer om vår Excelsupport och våra problemlösningstjänster.

Excel VBA-makroprogrammering och utvecklingstjänster

Excelkurs Direkt tillhandahåller VBA-utvecklare som är erfarna experter på Excelmakron och applikationsprogrammering. Utvecklingsarbetet sker på plats hos er eller på distans.

Vi hjälper dig även med att utveckla tillägg till Excel i Javascript, samt att automatisera arbetet i Google Kalkylark med Google Apps Script.

Behöver du en ny funktion i Excel? Vill du spara tid genom att automatisera arbetet i Excel, för att undvika repetitivt och tidsödande arbete? Snabba upp dataimport och rapportskapande? Låt våra erfarna utvecklingskonsulter, programmerare och mjukvaruingenjörer hjälpa er att skapa och underhålla VBA-program som gör arbetet.

Läs mer om våra Excel VBA makro-programmingstjänster och andra utvecklingstjänster.

Excelautomatisering - lösningar och produkter

Använd våra lösningar för att automatiskt exportera data från SCB Statstikdatabasen och importera till Excel. Hantera Kolada-statistik med vår automatiska, frågebaserade importfunktion. Robothämtning och analys av inhämtad data för datadriven journalism, informationsinhämtning och marknadsundersökning.

Läs mer om våra automatiseringslösningar och produkter för Excel.