Excel makroprogrammering och applikationsutveckling

Vill du spara tid genom att låta ett makro utföra repetitiva och tidsödande Exceluppgifter? Låt våra mjukvaruutvecklare skriva professionella VBA-makron, Office Scripts eller Google Apps-skript åt dig. Vi erbjuder utveckling, automatisering, migration, integration och underhållstjänster.

VBA-utvecklare för programmerade makron i Excel

Våra VBA-utvecklare är kunniga och intresserade. Låt oss hjälpa er att ta fram lösningen som behövs för att digitalisera ert arbete.

VBA-makroprogrammering och utvecklingstjänster

Nedan följer exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Utveckla nya Excel VBA-applikationer
  • Skapa nya funktioner och verktyg i Excel 
  • Utveckla nya funktioner och ny kod i befintliga Excel VBA-applikationer
  • Automatisera nuvarande processer / arbetsuppgifter / rapporter
  • Integrera med befintliga system som SAP / statistiska databaser / webbplatser / API:er
  • Underhålla befintliga VBA-makron
  • Uppdatera nuvarande VBA-makrofiler till nyare versioner av Excel
  • Uppdatera nuvarande VBA-makrofiler från 32-bitar till 64-bitar och från Windows till Apple / Mac
  • Migrera och flytta nuvarande VBA-makrofiler till Office Scripts eller Google Apps Script

Automatisering av Excel med Office Scripts

Excel kan även automatiseras med Microsoft Office Scripts i Javascript. Låt oss hjälpa er att ta fram rätt lösning eller migrera befintliga VBA-makron till att köra online med Office Scripts.

Programutvecklare för automatisering av Google Kalkylark / Google Sheets Apps Script

Våra utvecklare kan även ta fram Excel-liknande automatiseringslösningar baserat på Google Kalkylark med hjälp av Google Apps Script (Javascript-baserat). Vi kan även migrera hela eller delar av era nuvarande VBA-makron till Google Sheets.